مرور اصطلاحنامه ورامين

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11

ورامین، شهر بهرام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال الدین کزازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورامين , تحليل‌ تاريخي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورامين , سخنراني‌ , سال 1382

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 کشتار مردم پیشوا و ورامین - خرداد 1342

یاوران آفتاب

[منبع الکترونیکی] : کشتار مردم پیشوا و ورامین - خرداد 1342

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيشوا , ورامين , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , قيام‌ پانزده‌ خرداد , مبارزات‌ ضد حکومت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مستانه غنچي، زهرا خشنودي فر، هوشنگ ايرواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورامين , توسعه‌ کشاورزي‌ , گلخانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مسجد جامع ورامین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود نصرتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورامين , مسجد جامع

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دستوراتي، مه لقا قربانلي، غلامرضا بخشي خانيكي، يونس عصري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورامين , جغرافياي‌ گياهي‌ , بوم‌شناسي‌[1] , پراکنش‌ , زيست‌ بوم‌ ها[2] , علوم‌ زيستي‌ , گياه شناسي , گياهان , کويرها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نصري، منصوره خلعتبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورامين , ذرت , بوم‌شناسي‌[1] , زيست‌ بوم‌ ها[2] , گياهان , آبياري , پتاسيم , ژنوتيپ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد ايران نژاد، مصطفي حسيني مزيناني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورامين , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کاشت‌ , کشاورزي‌ , دانه هاي روغني , كتان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيوان پارسافر، داريوش مظاهري، ابوالحسن هاشمي دزفولي، نبي الله نعمتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورامين , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , کاشت‌ , کشاورزي‌ , پنبه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا زهتابيان، عمار رفيعي امام، سيدكاظم علوي پناه، محمد جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيابان , ورامين , آب‌‌هاي‌ زيرزميني‌ , کشاورزي‌ , آبياري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11