مرور اصطلاحنامه هلند

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آمستردام

(فراداده‌ها)

استان اوترخت

(فراداده‌ها)

استان اوور آيسل

(فراداده‌ها)

استان درنته

(فراداده‌ها)

استان زه لاند

(فراداده‌ها)

استان زويدهولاند

(فراداده‌ها)

استان فريسلاند

(فراداده‌ها)

استان گرونينگن

(فراداده‌ها)

استان گلدرلاند

(فراداده‌ها)

استان ليمبورگ ( هلند )

(فراداده‌ها)

استان نوردبرابانت

(فراداده‌ها)

استان نوردهولاند

(فراداده‌ها)

امن

(فراداده‌ها)

ايندهون

(فراداده‌ها)

تيلبورگ

(فراداده‌ها)

دن هلدر

(فراداده‌ها)

روتردام

(فراداده‌ها)

گرونينگن

(فراداده‌ها)

ليوواردن

(فراداده‌ها)

نايمگن

(فراداده‌ها)

وليسينگن

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله همتی گلیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , هلند , تجارت , خليج فارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آشنایی با اسپینوزا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل استراترن؛ مترجم: شهرام حمزه ای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

هلند , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , فيلسوفان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظام آموزشی هلند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش و پرورش , هلند , سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منیژه لاله پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هلند , کلان شهر ها , مديريت شهري , سياست‌ گذاري‌ , حكمراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

The Netherlands [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هلند , اروپا , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ استراتژيک‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شرایط فرهنگی آلمان و هلند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی حسینی مؤذن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلمان , تبليغ احكام , هلند , اوضاع‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هلند , جامعه‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کشف زبان فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کوشیار پارسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هلند , خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايرانشناسي در هلند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جی. تی. پی دوبروین؛ مترجم: مرتضي اسعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هلند , ايران‌شناسي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هلندي‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هلند , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , آثار ادبي‌ , برگزيده‌ آثار , جوايز ادبي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16