مرور اصطلاحنامه کنترل

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

کنترل بيروني

(فراداده‌ها)

کنترل دروني

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 39
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حشمت الله امیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , روش‌ هاي‌ نظارت‌ , ساختار اداري‌ , برنامه‌هاي‌ کنترل‌ , سيستم‌ هاي‌ کنترل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب اله آخوندي بناب و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , کنترل , کارکنان‌ , نظارت‌[1] , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , انگيزش‌[1] , مديران , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز فرشید

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نظارت‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر شمس السادات زاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , فناوري‌ اطلاعات‌ , اداره‌ امور عمومي‌ , مديريت‌ , اطلاعات‌ , مديريت دانش , سيستم هاي اطلاعاتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد موسی خانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نظارت‌[1] , نتيجه گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد عاصمی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نظارت‌[1] , سازمان بازرسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظارت پیش نیاز کنترل رفتاری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدرضا سیدجوادین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نظارت‌[1] , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر سيدمهدی الوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , سازمان‌ , مديريت‌ , نظارت‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهنام محمودیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , سيلاب‌ ها , سيل‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , مديريت دانش , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر اعتباريان، زينب پورولي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , امنيت‌ شغلي‌ , شرايط کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 39