مرور اصطلاحنامه باورهاي‌ عامه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

خرافات‌

(فراداده‌ها)

طالع‌ بيني‌

(فراداده‌ها)

فال‌ گيري‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 83

جامعه شناسی خرافات در ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه شناسی , خرافه انديشي , باورهاي‌ عامه‌ , خرافات‌ , باورهاي غلط

طالع بینی سال تولد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

باورهاي‌ عامه‌ , طالع‌ بيني‌ , سال‌

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دون میگوئل روئیز؛ مترجم: دل آرا قهرمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

باورهاي‌ عامه‌ , سرخ‌ پوستان‌ , ميثاق , باورهاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیه دادخواهی، هیمن محمود فخه

موضوعات :

باورهاي ناموجه , باورهاي‌ عامه‌ , خانواده‌ , خودپنداره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فلسفه نوروز...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر مصطفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , باورهاي‌ عامه‌ , جشن‌ ها , عيد نوروز , فرهنگ‌ عامه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بازیهای محلی (5)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن حاتمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , باورهاي‌ عامه‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , بازي‌ها و سرگرمي‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

واگو (از فولکور مردم فارس)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كرامت رعنا حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , باورهاي‌ عامه‌ , فارس‌ ها , فرهنگ‌ عامه‌ , بازي‌ها و سرگرمي‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Millennium [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Daniel Wojcik

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باورهاي‌ عامه‌ , اعتقادات‌ مذهبي‌ , وحي‌ , هزاره باوري , هزاره

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بت , تكبر , جهاد با بت پرست , باورهاي‌ عامه‌ , خرافات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب برجیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ باستان‌ , باورهاي‌ عامه‌ , طالع‌ بيني‌ , زلزله‌ , پيش‌گويي‌ , فلات ايران , انديشه ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 83