مرور اصطلاحنامه مردم‌ نگاري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رقیه بهزادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مردم‌ نگاري , قفقاز , بين النهرين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صمد زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم‌ نگاري , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ارگونومي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بلوك باشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , اقوام‌ و عشاير , فارس‌ ها , مردم‌ نگاري , مردم‌ شناسي‌ , اقوام ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اندر ساخت (= تركيب) مردمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي راشد محصل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ باستان‌ , مردم‌ نگاري , مردم‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ ميانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم منصوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باورهاي‌ عامه‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , مردم‌ نگاري , مردم‌ شناسي‌ , اسطوره‌ها , مثل‌ ها , آب‌‌ها , اسطوره‌ شناسي‌ , اعتقادات‌ مذهبي‌ , آناهيتا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه كننده: احسان پویا، مصاحبه شونده: ابوالقاسم اسماعیل پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايرانيان‌ , مردم‌ نگاري , مردم‌ شناسي‌ , اسطوره‌ها , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , گفتگو , مصاحبه‌ , ضمير نا هشيار , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرعی بن یوسف مرعی الکرمی؛ تحقیق: عبدالرحمن خلف

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نسب‌ شناسي‌ , عرب‌ ها , مردم‌ نگاري , اسلام‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهنگ ارشاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , مردم‌ نگاري , مردم‌ شناسي‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , نقد ادبي‌ , نقد جامعه‌ شناختي‌ , فرهنگ‌ بومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تهيه كننده: فاطمه شعباني اصل؛ مصاحبه شونده: کریستیان برومبرژه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , پاريس , فرهنگ‌ عامه‌ , مردم‌ نگاري , فرهنگ‌ نگاري‌ , ادبيات‌ عامه‌ , گفتگو , مصاحبه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فتح الله بي نياز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم‌ نگاري , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , اهداف‌ سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22