مرور اصطلاحنامه خط فارسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 143
تحقیق در خطوط اسلامی

اطلس خط

[منبع الکترونیکی] : تحقیق در خطوط اسلامی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله فضائلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رسم عثماني , رسم قرآن , خط فارسي‌ , رسم‌ الخط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دستور خط فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلی حداد عادل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط فارسي‌ , رسم‌ الخط , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

همراه با نقد خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کتاب های درسی آموزش  پرورش

خط فارسی و نقد آن

[منبع الکترونیکی] : همراه با نقد خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کتاب های درسی آموزش پرورش

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امید مجد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

املاء , خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تركيب در زبان فارسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهمن انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , الفبا , تاريخچه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن تقیه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعراب گذاري قرآن , خط فارسي‌ , زبان‌ عربي‌ , زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان و نگارش فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن احمدی گیوی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , نگارش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دستور خط فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

موضوعات :

خط فارسي‌ , فرهنگستان‌ ها , فرهنگستان زبان و ادب فارسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی رونق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب نگارش , خط فارسي‌ , رسم‌ الخط , کتابشناسي‌ ها , نگارش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر خان محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصلاح‌ خط , خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , نگارش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فاصله گذاری در خط فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد صفار مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , خواندن‌ , دستور زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 143