مرور اصطلاحنامه رسم‌ الخط

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31
تحقیق در خطوط اسلامی

اطلس خط

[منبع الکترونیکی] : تحقیق در خطوط اسلامی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله فضائلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رسم عثماني , رسم قرآن , خط فارسي‌ , رسم‌ الخط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دستور خط فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلی حداد عادل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط فارسي‌ , رسم‌ الخط , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي شهيدي، محسن صديقي، كامران زماني فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رسم‌ الخط , زبان‌ فارسي‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , اينترنت , وب‌سايت‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی رونق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب نگارش , خط فارسي‌ , رسم‌ الخط , کتابشناسي‌ ها , نگارش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رسم الخط مصحف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غانم قدورى الحمد؛ مترجم: يعقوب جعفرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ قرآن , رسم قرآن , قواعد رسم قرآن , رسم‌ الخط , رسم‌ الخط قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جامه ای قهوه ای پوشیده ای

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی مینوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , رسم‌ الخط , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال متینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , رسم‌ الخط , زبان‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رسم الخط بخشی از شرح تعرف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال متینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , رسم‌ الخط , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , نگارش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی مینوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عرب‌ ها , رسم‌ الخط , زبان‌ فارسي‌ , لهجه‌ ها + , ادبيات‌ دري‌ , کتاب سوزي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال متینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رسم معاصر , آواشناسي‌ , خط فارسي‌ , رسم‌ الخط , زبان‌ فارسي‌ , فقه‌ اللغه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 31