مرور اصطلاحنامه رمز نويسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

امضای دیجیتالی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد پهلوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امنيت , رمز نويسي‌ , علم‌ رايانه‌ , امضای دیجیتال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

SSL، امنیت دیجیتالی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهر خرمالی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رمز نويسي‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , امنيت‌ , امضاء , ديجيتال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

SSL، امنيت ديجيتالي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهر خرمالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رمز نويسي‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , امنيت‌ , مهندسي‌ , امضاء , ديجيتال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیروس متین رزم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز نويسي‌ , ايمني‌ , امضاء , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد برومند سعيد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز نويسي‌ , نشانه‌ شناسي‌ + , کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , شعر , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي قائمي، مجيد صمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسطين اشغالي , رمز نويسي‌ , ادبيات‌ , ادبيات‌ انقلابي‌ , شعر , رنگ‌ها , تصوير پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داريوش اسدي كيارس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز نويسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , نشانه‌ , نشانه‌ شناسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شعر , زبان‌ , چشم زخم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز نويسي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , غزل‌ , کهن‌ الگو + , نقد ادبي‌ , نقد روان‌ شناختي‌ , نماد , غار ها , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 (پژوهش در انواع و شيوه هاي رمزنگاري منشات)

خط معما

[منبع الکترونیکی] : (پژوهش در انواع و شيوه هاي رمزنگاري منشات)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن محمدي فشاركي، مريم شيراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز نويسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , منشات‌ , اسرار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.