مرور اصطلاحنامه روان‌ شناسي‌ زبان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

توليد زبان‌

درک‌ زبان‌

فراگيري‌ زبان‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

اندیشه و زبان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویگوتسکی؛ مترجم: حبیب الله قاسم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , روان‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ , تفکر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روان شناسی زبان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا باطنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ زبان‌ , سخن‌کاوي‌ , نسبيت‌ زباني‌ , وسايل‌ ارتباطي‌ , تفکر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد سهلانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درک‌ زبان‌ , روان‌ شناسي‌ زبان‌ , معني‌ شناسي‌ , آموزش‌ زبان‌ , رفتار گرايي‌ , روان‌شناسي‌ نظري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمودرضا گشمردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , آموزش‌ زبان‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , روش‌ هاي‌ آموزش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا غفارثمر، محسن شيرازي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ انگليسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , روان‌ شناسي‌ يادگيري‌ , مهارت‌ , توانايي‌ خواندن‌ , کمال گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميليا نرسيسيانس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنسيت , زبان , دگرگوني‌ زبان‌ , روان‌ شناسي‌ زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.