مرور اصطلاحنامه سبک‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 77
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مقاومت , سبک‌ , ساختمان‌ سازي‌ , زلزله‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حافظ شيرازي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زندگي‌ اجتماعي‌ , سبک‌ , شيوه‌ زندگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا سبحانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبک‌ , ادبيات‌ , ادبيات‌ کلاسيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امر انتزاعي , سبک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سه ترجمه از یک غزل حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صابر امامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , سبک‌ , مفهوم‌ , ترجمه‌ها , زيبايي‌ شناسي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , غزليات حافظ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا سنگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصوير , زبان‌ ها , سبک‌ , گويش‌ ها + , معيار سازي‌ زبان‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , هنجار , هنجارگريزي , شعر تجسمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لغة ابن رشد الفلسفیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طه عبد الرحمن

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبک‌ , فلسفه‌ , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايتالو كالوينو؛ مترجم: زهرا طهماسبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبک‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , نويسندگان‌ , روايت +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارزش ادبي كيمياي سعادت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد فرزام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبک‌ , اصطلاحات‌ , واژه‌ نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , سبک‌ شناسي‌ , نثر , نگارش‌ ادبي‌ , كيمياي سعادت(كتاب) , ارزش ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهره احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , سبک‌ , روز نامه‌ ها , ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , روزنامه‌ نگاري‌ , طنز و مطايبه‌ + , نثر , مطبوعات‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 77