مرور اصطلاحنامه خود سرگذشت‌ نامه‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 51

زندگینامه فلسفی من

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کارل یاسپرس؛ مترجم: عزت الله فولادوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلاسفه غربي , فلسفه غرب , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خاطرات گرومیکو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گرومیکو؛ مترجم: جمشید زنگنه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , خاطرات‌ , سياست‌ بين‌ المللي‌ , دولتمردان , زندگي سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قتل وزیر مختار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روسيه , ترور , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در حال کندن پوست پیاز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گونتر گراس؛ مترجم: جاهد جهانشاهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بنیانگزار آموزش ناشنوایان به قلم خودش

زندگی نامه جبار باغچه بان

[منبع الکترونیکی] : بنیانگزار آموزش ناشنوایان به قلم خودش

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جبار باغچه بان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نا شنوايان‌ , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , آموزش‌ ناشنوايان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ماهی سفید کور در ایران

سفرنامه آنتونی اسمیت 1330 شمسی

[منبع الکترونیکی] : ماهی سفید کور در ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنتونی اسمیت؛ مترجم: محمود نبی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , داستان‌ , سفرنامه‌ ها , سفرنامه‌ هاي‌ واقعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دوره دوم زندگی شادروان کسروی

ده سال در عدلیه

[منبع الکترونیکی] : دوره دوم زندگی شادروان کسروی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد کسروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , مشاهير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خاطرات و نوشته های سیاسی دوره زتدگی در مونترال (کبک - کانادا)

خاطرات و نوشته های سیاسی در ایران و کبک - بخش دوم

[منبع الکترونیکی] : خاطرات و نوشته های سیاسی دوره زتدگی در مونترال (کبک - کانادا)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدون بابایی خامنه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , خاطرات‌ , فعاليت‌هاي سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سالشمار زندگی توماس مان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید طباطبایی؛ مترجمان: سیمین دانشور، محمود حسینی زاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سال‌ نگاري‌ (تاريخ‌) + , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , نويسندگان‌ , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پ‍اپ‍ی‍ون‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ه‍ان‍ری‌ ش‍اری‍ر؛ ترجمه پرویز نقیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زندانيان‌ , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , زندانيان‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 51