مرور اصطلاحنامه کتابشناسي‌ منطقه‌اي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قم , کتابشناسي‌ توصيفي‌ + , کتابشناسي‌ منطقه‌اي‌ , کتابشناسي‌ موضوعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل یعقوبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , کتابشناسي‌ منطقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ابوعبید جوزجانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , کتابشناسي‌ منطقه‌اي‌ , موسيقي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ستاره سحر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید محبوبی‏

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , کتابشناسي‌ منطقه‌اي‌ , فضايل‌ اخلاقي‌[2] , عالمان شيعه , آشنایی با علمای شیعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی مختاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابشناسي‌ منطقه‌اي‌ , معرفي‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابشناسي‌ منطقه‌اي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌ , فقه‌ , ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ي‍ه‌ (کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اسفندیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابشناسي‌ توصيفي‌ + , کتابشناسي‌ منطقه‌اي‌ , فلسفه‌ اخلاق‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

امام موسی صدر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید هادی خسروشاهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , کتابشناسي‌ منطقه‌اي‌ , عالمان شيعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه