مرور اصطلاحنامه نياز هاي‌ اطلاعاتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کارل گوستاو روسن؛ مترجم: نسرین آخوندی اصل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , اطلاعات‌ , اتحاديه اروپا , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين شكوهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , شناسايي‌ الگوها , پهپاد , مراقبت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید منصور مرعشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , قدرت‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شمس السادات زاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , طراحي سيستم ها , مديريت دانش , سيستم هاي اطلاعاتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر باباجاني، معصومه چهارده چریکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت‌ مالي‌ , حسابداري‌ , شهرداري‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین لطف الله همدانی

موضوعات :

نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , نياز هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش , روش‌ شناسي‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليلا‌خرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , رسانه‌ ها (رايانه‌)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امین نیک پور، علیرضا منظری توکلی، مهدی رجائی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , اطلاعات‌ , نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , کارکنان‌ , سازمان‌هاي دولتي , مكان يابي , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نيازسنجي اطلاعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بابايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اطلاعات‌ , بازيابي‌ اطلاعات‌ , منابع‌ اطلاعاتي‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هانيه قوام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , دانشجويان‌ , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , رفتار اطلاع يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15