مرور اصطلاحنامه واژه‌ نامه‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 618
شامل اصطلاحات فنی، هنری، سبکها، مکاتب و انواع فیلم

فرهنگ واژه های سینمایی

[منبع الکترونیکی] : شامل اصطلاحات فنی، هنری، سبکها، مکاتب و انواع فیلم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز دوائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصطلاحات‌ , دايرة المعارف‌ ها , واژه‌ نامه‌ ها , سينما

فرهنگ لغات حقوقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصطلاحات‌ , واژه‌ نامه‌ ها , حقوق‌ , فرهنگ لغت حقوقی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا فریدون نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , زبان‌ انگليسي‌ , معادل‌ سازي‌ , معادل‌ يابي‌ , اصطلاحات‌ , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

واژه نامه پارسی سره

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , واژه‌ نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , سره نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ کوچک واژه های بیگانه و برابر پارسی آنها

پارسی را پاس داریم

[منبع الکترونیکی] : فرهنگ کوچک واژه های بیگانه و برابر پارسی آنها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , دايرة المعارف‌ ها , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

interchange

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Jack C. Richards

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

واژه‌ نامه‌ ها , فرهنگ لغت انگلیسی , جعبه لایتنر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین اقوامی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , واژه‌ نامه‌ ها , فرهنگ لغت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

واژه نامه حقوقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق , واژه‌ نامه‌ ها , واژه نامه حقوقی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ اصطلاحات منطقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد خوانساری

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

واژه‌ نامه‌ ها , فرهنگ علمی و فنی , اصطلاحات منطقی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ مصور نمادهای سنتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جین کوپر؛ مترجم: ملیحه کرباسیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نشانه‌ , واژه‌ نامه‌ ها , نماد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 618