مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ داستاني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 3395

از دنیائی که دیگر نیست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسراییل سینگر؛ مترجم: ب. بی نیاز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

يهوديان , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , خاطرات‌ , يهوديت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنبه های رمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادوارد مورگان فوستر؛ مترجم: ابراهیم یونسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گوژپشت نتردام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویکتور هوگو؛ مترجم: جواد محیی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , رمانتيك , رمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گرگ مغول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امریک؛ مترجم: ناهید فروغان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مغولستان , ادبيات‌ داستاني‌ , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , رمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انه اید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویرژیل؛ مترجم: میرجلال الدین کزازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , عناصر داستان‌ , قهرمان‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دکتر ژیواگو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بوریس پاسترناک؛ مترجم: علی اصغر خبره زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی دیگر بر ناطور دشت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شارلوت الکساندر؛ مترجم: سیمین لالی(شهابی)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتابشناسي‌ پديد آورنده‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , تفكر انتقادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زندگی گالیله

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برتولت برشت؛ مترجم: عبدالرحیم احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , نمايشنامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نامه هایی به آنا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عاشق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مارگریت دوراس؛ مترجم: قاسم روبین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 3395