مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ عامه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 326
18 افسانه آفریقایی

بچه های کوزه ای

[منبع الکترونیکی] : 18 افسانه آفریقایی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کتلین آرنوت؛ مترجم: رضوان دزفولی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ ملل‌ , افسانه‌ , داستان‌ , آفريقا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادبیات عامه ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجعفر محجوب، حسن ذوالفقاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ عامه‌ , افسانه‌ , حکايت‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خوبه حالم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزاد گل عنبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , شعر , شعر آزاد[1] , شعر معاصر , دل نوشته ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میترا خواجه ئیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ نمايشي‌ , ادبيات‌ عامه‌ , طنز و مطايبه‌ + , متل‌ , برنامه‌هاي‌ راديو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ضرب المثل ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیاءالله فروشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ عامه‌ , مثل‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نقي منزوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , دايرة المعارف‌ ها , ادبيات‌ عامه‌ , مثل‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نقي منزوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , دايرة المعارف‌ ها , ادبيات‌ عامه‌ , مثل‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی افسانه زندگان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد جعفری قنواتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , داستان‌ , قصه‌ + , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سبیکه اسفندیار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , سبک‌ شناسي‌ , قصه‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[ضرب المثل]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ عامه‌ , مثل‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 326