مرور اصطلاحنامه بن‌مايه‌ (داستان‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله میرقادری، حسین کیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلابي‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , دفاع‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منيره احمد سلطاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اغتنام عمر , اجتماع‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , شعر , طبيعت‌ گرايي‌ , نقد اخلاقي‌ , نقد ادبي‌ , نقد جامعه‌ شناختي‌ , ادبيات غرب , سعادت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدامين زواري، حسن ذوالفقاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بن‌مايه‌ (داستان‌) , داستان‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نظيره سرايي , روايت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب برجيان، مريم محمدي كرد خيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , داستان‌ , شخصيت‌ پردازي‌ , عناصر داستان‌ , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزاد قائمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يونگ , ادبيات‌ حماسي‌ + , اسطوره‌ها , بن‌مايه‌ (داستان‌) , قهرمان‌ , انسان شناسي‌ , ضمير نا هشيار , اسطوره‌ شناسي‌ , اژدها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تحلیلی از شعر دکتر شفیعی کدکنی و بررسی بنمایه ها و مضامین شعر او

آيينه اي براي صداها

[منبع الکترونیکی] : تحلیلی از شعر دکتر شفیعی کدکنی و بررسی بنمایه ها و مضامین شعر او

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلي دست غيب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , تحليل‌ ادبي‌ , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مهم ترن موتیف ها و ویژگی های ساختاری «دستور زبان عشق» آخرین دفتر شعر دکتر قیصر امین پور

دستور زبان عشق

[منبع الکترونیکی] : مهم ترن موتیف ها و ویژگی های ساختاری «دستور زبان عشق» آخرین دفتر شعر دکتر قیصر امین پور

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي گرجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دستور زبان‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌ , ساختار ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا نبي لو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمان‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , تحليل‌ ادبي‌ , داستان‌ , شخصيت‌ پردازي‌ , عناصر داستان‌ , مکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد وكيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , رباعي‌ , شعر , ساختار ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين نوين، فرامرز ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , اسطوره‌ها , افسانه‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , عناصر داستان‌ , نمايشنامه‌ها , قصه هاي هزار و يك شب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17