مرور اصطلاحنامه نقد اخلاقي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم اخلاصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ پذيري‌ , نقد اخلاقي‌ , اخلاق‌ پزشکي‌ , علوم‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منيره احمد سلطاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اغتنام عمر , اجتماع‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , شعر , طبيعت‌ گرايي‌ , نقد اخلاقي‌ , نقد ادبي‌ , نقد جامعه‌ شناختي‌ , ادبيات غرب , سعادت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظامی سخنگوی ایران انسانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين منصوريان سرخ گريه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , نظم‌ , نقد اخلاقي‌ , مدينه‌ فاضله‌ , انسان‌گرايي‌ , ادبيات آرمانشهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين بيات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , معرفي‌ کتاب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نقد اخلاقي‌ , نقد ادبي‌ , اخلاق اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر سید آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احسان , نكوهش ريا , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , نقد اخلاقي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 رولد دال، جادوگر روان شناس يا جادوگر ضد اخلاق (1)

سه نقد بر جادوگرها (رولد دال)

[منبع الکترونیکی] : رولد دال، جادوگر روان شناس يا جادوگر ضد اخلاق (1)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خشونت‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , نقد اخلاقي‌ , نقد ادبي‌ , نقد روان‌ شناختي‌ , نقد کتاب‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نماینده کاملی از مظاهر اخلاق و معرفت ایرانی

فردوسی شاعر حماسه سرا

[منبع الکترونیکی] : نماینده کاملی از مظاهر اخلاق و معرفت ایرانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علی جناب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خلق , نقد اخلاقي‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مقام چخوف در ادبيات روس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

والنتین کاتایف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ روسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , نقد اخلاقي‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چخوف (از نظر ماكسيم گوركي)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماكسيم گوركي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ روسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , نقد اخلاقي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریچارد کمبر؛ مترجم: خشايار دیهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نقد اخلاقي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16