مرور اصطلاحنامه نقد اصالت‌ زن‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليلي جمالي، راضيه جوانمرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رجا , يأس , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , رمان‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , جنگ‌ , سياست‌ , رمان نو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی افسانه زندگان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد جعفری قنواتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , داستان‌ , قصه‌ + , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , نقد ساختارگرا , نقيضه‌ پردازي‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم سيدان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سنت‌ شکني‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا كمالي، شاپور شهولي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , آثار ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1] , غرب‌ زدگي‌[2] , آزادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظریه های ادبی و نقد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برنا موران؛ مترجم: ناصر داوران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد ادبی فمینیستی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ام. اچ. آبرامز؛ مترجم: سمانه واصفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1] , ادبيات زنان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داريوش معمار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1] , جنسيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سووشون و رویکرد اصالت زن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه سرمشقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمان‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين پاينده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , نقد ادبي‌ , نقد اصالت‌ زن‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22