مرور اصطلاحنامه نقد زندگينامه‌ اي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

زندگينامه تركيبي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خورخه لوئیس بورخس؛ مترجم: افشين معاصر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نقد ادبي‌ , نقد زندگينامه‌ اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل جمشيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نقد ادبي‌ , نقد زندگينامه‌ اي‌ , نقد کتاب‌ , داستان‌نويسان , تذكره نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 پاسخي به مقاله «عينك شيشه كبود»

كه هر كه بي هنر افتد...

[منبع الکترونیکی] : پاسخي به مقاله «عينك شيشه كبود»

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي برهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌ , نقد زندگينامه‌ اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عينك شيشه كبود

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امين پارساپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌ , نقد زندگينامه‌ اي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گذري بر نقد غزالي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا ذكاوتي قراگزلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شاعران‌ , نقد ادبي‌ , نقد زندگينامه‌ اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زندگي طلبگي و آخوندي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كامران فاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , معرفي‌ کتاب‌ , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , سرگذشت‌ نامه‌ ها , نقد ادبي‌ , نقد زندگينامه‌ اي‌ , نقد کتاب‌ , روحانيان‌ , عالمان شيعه , زي طلبگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زندگی ابن بطریق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مهدی حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حديث , سرگذشت‌ نامه‌ ها , نقد زندگينامه‌ اي‌ , عالمان شيعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ ها , نقد زندگينامه‌ اي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه