مرور اصطلاحنامه نقد نو

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

مدخلي بر نقد امروزين روز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال ستاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد نو , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آی. ای. ریچاردز؛ مترجم: سعيد حمیدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد نو , سوء تفاهم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بلقيس سليماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معرفي‌ کتاب‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , نقد نو , نو گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد ادبی در سده ی بیستم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلي دست غيب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , نقد نو , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

علل پيدايش نقد جديد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد انوشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد نو , فرضيه‌ , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مضمون و تأویل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مناخم برينكر؛ مترجم: شهروز خنجري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمان‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد زبان‌ شناختي‌ , نقد نو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد جامعه شناختی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیر باربری؛ مترجم: جمال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد جامعه‌ شناختي‌ , نقد نو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریچارد دوتان؛ مترجم: جلال سخنور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساخت گرايي , سبک‌ شناسي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد ساختارگرا , نقد نو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی به کتاب تاریخ نقد جدید، نوشته رنه ولک

نسبيت معنا ندارد

[منبع الکترونیکی] : نگاهی به کتاب تاریخ نقد جدید، نوشته رنه ولک

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حنيف افخمي ستوده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسبيت , نظريه نسبيت , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , نقد نو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهاب الدين ساداتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر آزاد[2] , شعر معاصر , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد نو , مغالطه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15