مرور اصطلاحنامه بازار کار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

توزيع‌ کار

توليد کار

عرضه‌ کار

کار يابي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 45
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دوگلاس زالسکی؛ مترجم: میثم پیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار کار , انضباط , موفقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقشه گنج مترجم!

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریحانه پورشجاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بازار کار , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , مترجم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن محمد صادقیان، داریوش امامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار کار , بودجه بندي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , مديريت‌ مالي‌ , اشتغال , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيكاري , بازار کار , رشد اقتصادي‌ , اشتغال , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ميرزايي، حبيب آقاجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار کار , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاسیس کارگاه موزائیک سازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: حسین ایمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كسب و كار , بازار کار , کارآفريني , کارگاه‌ هاي‌ صنعتي‌ , شغل مناسب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قوانين و مقررات كسب وكار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب كسب و كار , كسب و كار , حقوق كار , بازار کار , قانون‌ کار , قوانين‌ مدني‌ , معاملات‌ تجاري‌ , سهام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اشتغال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد فرهادان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كسب و كار , بازار , بازار کار , اشتغال‌ , اشتغال‌ جوانان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شمس السادات زاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار کار , بهره وري‌ , اقتصاد بين المللي‌ , رقابت‌ بين‌ المللي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالقادر باوردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار کار , افزايش‌ قيمت‌ها , حقوق‌ و دستمزد ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 45