مرور اصطلاحنامه برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12

نقش مروجان کتاب خوانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توران میرهادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , خواندن‌ , کتاب‌ , آموزش , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سياستهاي آموزشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , برنامه‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ , سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحصيل علم , اقتصاد ( امور مالي ) , برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دبيران‌ فني‌ و حرفه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش و تربيت كاركنان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

همت غزل؛ نویسندگان همکار: منیره طهماسبی؛ طاهره یاوری؛ مریم ریحانی؛ مریم مرتضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ مدارس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش و پرورش در ايران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , مدرسه دارالفنون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی عزیززاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , بحران‌ آموزشي‌ , راهبرد هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 بررسی وضعیت ایران در مقایسه با برزیل و کره جنوبی

نظام ملی یادگیری در کشورهای در حال توسعه

[منبع الکترونیکی] : بررسی وضعیت ایران در مقایسه با برزیل و کره جنوبی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سپهر قاضی نوری، بهنام عبدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برزيل , كره جنوبي , برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , بازدهي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احد احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , مدارس‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12