مرور اصطلاحنامه برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , تبليغات‌ فرهنگي‌ , احياي‌ فرهنگ‌ , فرهنگ‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايجاد تمدن و فرهنگ انساني , حوزه‌ هاي‌ تحولات‌ اجتماعي‌ , روحانيان‌ , برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , مديريت‌ فرهنگي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فرهنگ شوروي (بخش اول)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ساكالوف، ژيدكوف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شوروي , كمونيست , اوضاع‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شناسي‌ , برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

س. رضوانوف، شهر راستوف-دون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , گفتگو , تهاجم‌ فرهنگي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ +

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد لطيفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وحدت , برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , دانشگاهها , حوزه‌ هاي‌ علميه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نهاد جهاد فرهنگی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مهدی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌ , بيگانگي‌ فرهنگي‌ , جهاد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران یزدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , انطباق‌ فرهنگي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا رشیدی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , انجمن‌هاي‌ فرهنگي‌ , برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بحثی در سیاست گذاری فرهنگی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید وحید

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , راهبردهاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اقلیدی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , مديريت‌ , تبليغات‌ مذهبي‌ +

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 11