مرور اصطلاحنامه محيط کار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 64
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شرايط کار , محيط کار , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عكاسي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ , محيط کار , عکاسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فتاح ناظم، فرشته پارسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , محيط کار , مديريت‌ , مديران , كميته امداد امام خميني ره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج نوری، هادی مفتاحی، سعید جمشیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايمني‌ کار , حوادث‌ ناشي‌ از کار , شرايط کار , محيط کار , مديريت‌ صنعتي‌ , فرهنگ سازماني , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میراحمد امیرشاهی، محمود شیرازی، سارا قوامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , اخلاق فردي , فلسفه اخلاق , مسايل اخلاقي , تصميم‌گيري‌ , محيط کار , مديريت‌ , فروشندگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمداحسان فرح آبادی، لیدا شمس، گلرخ عتیقه چیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , بيمارستان‌ها , محيط کار , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , پرستاران‌ , پرستاري‌ , کارکنان‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سنجش سطح سازمان یادگیرنده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاهین اصغرزاده شهانقی، سیامک نوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , محيط کار , مديريت‌ اداري‌ , سازمان يادگيرنده , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباسعلی رستگار، محمود جانقلی، فائزه حیدری، حامد حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رهبري‌ , سازمان‌ , محيط کار , مديريت‌ , هويت , معنويت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا یزدانی، محمدرضا کاظمی نجف آبادی، غلامرضا سلیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , محيط کار , مديريت‌ بازرگاني‌ , رضايت شغلي , معنويت , عدالت سازماني , تعهد سازماني , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله رهنورد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , محيط کار , دموکراسي‌[2] , سازمان‌هاي دولتي , سازمان‌هاي غير دولتي , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 64