مرور اصطلاحنامه ارتباط غيرکلامي‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

اشارات‌ (ارتباطات‌)

(فراداده‌ها)

بازيگري‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12

زبان بدن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویجایا کومار؛ مترجم: زهره زاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , زبان اشاره , زبان بدن

چگونه افکار دیگران را بخوانیم

زبان بدن

[منبع الکترونیکی] : چگونه افکار دیگران را بخوانیم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلن پیز؛ مترجم: محمود هاشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , زبان اشاره , زبان بدن

ارتباط غیر کلامی و کلامی

زبان بدن

[منبع الکترونیکی] : ارتباط غیر کلامی و کلامی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور همایون حسام زاده؛ مقدمه: محمدرضا نظری دارکولی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتماد به نفس , ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , زبان اشاره , زبان بدن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حوري بياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عفت , مباشرت با نامحرم , سيره‌ معصومين‌ , ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: راهنمای تعبیر حرکات بدن

زبان بدن

[منبع الکترونیکی] : : راهنمای تعبیر حرکات بدن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلن پیز؛ ترجمه: سعیده لرپری زنگنه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباط شفاهي‌ , ارتباط غيرکلامي‌ , زبان اشاره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ساختار ارتباطات مشاوره ای

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رجبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشاوره‌ , ارتباطات‌ , ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیما امیری، محمدرضا آهنچیان، حسینعلی کوهستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ , رضايت شغلي , مديران , استان خراسان شمالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دانشگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , ارتباط غيرکلامي‌ , مثنوي معنوي(كتاب) , داستان پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن بني اسدي، مسعود باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباط غيرکلامي‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , لياقت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعلي رحمانزاده، زهرا غفاري معين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌ , فرهنگ‌ , توسعه‌ ارتباطات‌ , اقوام ايراني , رسانه‌ ملي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12