مرور اصطلاحنامه تقسيمات‌ کشوري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استان‌

(فراداده‌ها)

بخش‌

(فراداده‌ها)

شهرستان‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی ویسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امارات متحده عربي , تقسيمات‌ کشوري‌ , فرهنگ‌ زدايي‌ , ايران , خليج فارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال الدین اعتمادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان‌ , تقسيمات‌ کشوري‌ , شهرستان‌ , انجمن‌ها[1] , تقسيمات‌ کشوري‌ , دموکراسي‌[2] , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کارگاه مطالعات شهری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا صدقیان؛ نویسندگان همکار: سودابه ضابط؛ حمیده موید؛ رقیه اشرفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تقسيمات‌ کشوري‌ , خدمات‌ شهري‌ , شهرداري‌ ها , مطالعات‌ ميداني‌ , فرمانداري ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يداله كريمي پور، حسن كامران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , جامعه‌ فئودالي‌ , تقسيمات‌ کشوري‌ , نظام حكومتي , نظام اشكاني , نظام ساتراپي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرحيم رهنما، زهرا احمدي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه ريزي اقتصادي , تراکم‌ جمعيت‌ , تقسيمات‌ کشوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد اخباري؛ نويسنده همکار: محسن يداللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خراسان , ايران , تقسيمات‌ کشوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدرضا حافظ نيا؛ نويسنده همکار: محمد قصري, حميد احمدي, حسين حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کرد ها , مشارکت‌ سياسي‌ , سازماندهي‌ , تقسيمات‌ کشوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: زهرا احمدي پور؛ نويسنده همکار: قاسم قنبري, عاطفه عاملي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , سازماندهي‌ , تقسيمات‌ کشوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عباس علي محمدي؛ نویسنده همکار: عاطفه عاملي, قاسم قنبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرج , تقسيمات‌ کشوري‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: كيومرث خدا پناه؛ نویسنده همکار: حسن بيك محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , شاخص هاي اساسي توسعه , جامعه‌ روستايي‌ , بخش‌ , تقسيمات‌ کشوري‌ , دهستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.