مرور اصطلاحنامه بازسازي‌ اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , بازسازي‌ اقتصادي‌ , نوسازي‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , بازسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله مجاب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , بازسازي‌ اقتصادي‌ , سود سرمايه‌ , تبديل به احسن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عین الله احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , بازسازي‌ اقتصادي‌ , مديريت تغيير , توسعه‌ فناوري‌ , تغيير کاربري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيه , حكومت پيشرفته , اقتصاد , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , اهداف‌ اقتصادي‌ , بازسازي‌ اقتصادي‌ , وضعيت اقتصادي

منابع دیجیتالی :

مطالعه