مرور اصطلاحنامه صنايع‌ چوب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا فریدون نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنايع‌ برق‌ , صنايع‌ چوب‌ , طرح‌ هاي‌ صنعتي‌ , صنايع الکترونيک , لوازم خانگي , كسب و كار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

علی رضا اصغر پور

نجار موفق

[منبع الکترونیکی] : علی رضا اصغر پور

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توصیفگر: علی رضا اصغر پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شركت , کارآفريني , موفقيت‌ شغلي‌ , شرکت‌‌ها , صنايع‌ چوب‌ , چوب

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هدی کاظمی، علی اکبر نیک نفس، وحید رنجبر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرآيند توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , صنايع‌ چوب‌ , پيش‌بيني , مدل شبكه عصبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرعباس یزدانی، یاسر فلاح ماکرانی، رمضان غلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , بهره وري‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , صنايع‌ چوب‌ , صنايع‌ کاغذ , رمزينه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدی موحدی، محمدعلی عنایتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , صنايع‌ چوب‌ , صنايع‌ کاغذ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ چوب‌ , ريز فناوري , چوب

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرهومن حمصي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دما , رطوبت‌ , صنايع‌ چوب‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , چوب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرهومن حمصي، هاشم نيكومرام، نيما سيدمحمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جدول‌ ها , شاخص‌ ها , صنايع‌ چوب‌ , صنايع‌ کاغذ , انحراف‌ معيار , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مليحه اختري، داوود پارساپژوه، اميرهومن حمصي، مهدي عارف خاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ چوب‌ , صنايع‌ کاغذ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , راش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله خادمي اسلام، مقتدالانام روان بخش، فؤاد روان بخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط مشي‌ ها , رهبري‌ , کارکنان‌ , صنايع‌ چوب‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , مشتريان , راهبرد‌ها , چوب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22