مرور اصطلاحنامه مديران‌ مالي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مديريت‌ مالي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد شلیله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , حسابداران‌ , حسابرسي‌ , مديران‌ مالي‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سیمای مدیران مالی در سال 2010

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم فخاریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداران‌ , حسابداري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , مديران‌ مالي‌ , حسابداري مديريت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نمازی، ابراهیم منصوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سود , مديران‌ مالي‌ , نقدينگي‌ , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدحمید خداداد حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استفاده از تكنولوژي , حسابداري‌ , مديران‌ مالي‌ , مديران , نوآوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدی توکلی، مصطفی قاضی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , تحليل‌ داده‌ها و ستاده‌ها , مديران‌ مالي‌ , بهابازار , پيش‌بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیران مالی و ریسک پذیری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریبا لطیفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ در مديريت‌ , حسابداري‌ , مديران‌ مالي‌ , مديريت‌ مالي‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج اکبریه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اطلاعات‌ , حسابداري‌ , مديران‌ مالي‌ , مديريت‌ مالي‌ , سيستم اطلاعات حسابداري , حسابداري مديريت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عین الله احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , مديران‌ مالي‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ مالي‌ , سازمان‌ هاي‌ صنعتي‌ , مديرعامل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: نادر افشار، ایرج اکبریه، اکبر حمزه، رحيم رحیم زاده اسکویی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گردهمايي‌ ها , اوضاع‌ اقتصادي‌ , حسابداري‌ , مديران‌ مالي‌ , مديريت‌ مالي‌ , مصاحبه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظام الدین رحیمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ مالي‌ , تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , حسابداري‌ , مديران‌ مالي‌ , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22