مرور اصطلاحنامه آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رنانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دورانديشي , مديريت‌ , آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ , انرژي‌ , ايران , اقتصاد سياسي , خليج فارس , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: درآمدی بر عبور تمدن ها: نبرد غرب برای تسخیر پایان تاریخ

اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران

[منبع الکترونیکی] : : درآمدی بر عبور تمدن ها: نبرد غرب برای تسخیر پایان تاریخ

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رنانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دورانديشي , آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ , انرژي‌ هسته‌اي‌ , اقتصاد سياسي , خليج فارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[پروتكل الحاقي هسته‌اي]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بين المللي , اختلافات‌ بين‌ المللي‌ , آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ , هژموني‌ جهاني‌ , انرژي‌ هسته‌اي‌ , پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ , روابط سياسي‌ , فناوري هسته‌اي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی خرم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عزت واقتدار ملّي , آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ , تفاهم‌ بين‌المللي‌ , فناوري هسته‌اي , نيروگاه هاي هسته اي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی صمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ , اوپک‌ , روابط بين‌ الملل‌ , سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صالح رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , علوم , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ , فناوري هسته‌اي , صلح

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.