مرور اصطلاحنامه عوامل‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 72
مورد مطالعه: بازاریان شهر بابل

تغییر اخلاق کسب و کار در بازار

[منبع الکترونیکی] : مورد مطالعه: بازاریان شهر بابل

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن سرایی، نیره شریفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابل , كسب و كار , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , اخلاق‌ , دين‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد هاشمي نسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افريقا , عوامل‌ اجتماعي‌ , اسلام‌[1] , تاريخ‌ اسلام‌ , تمدن‌ اسلامي‌ , گسترش اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمال محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اجتماع‌ , محله‌ ها , عوامل‌ اجتماعي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحيم حقدادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معني‌ شناسي‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , عوامل‌ اجتماعي‌ , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذر قلي زاده، سحر غفاريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , متاهل‌ , حقوق‌ زنان‌ , مهريه‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , دانشجويان‌ , فرهنگ‌ , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرويز بگ رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايلام , زنان‌ , مشارکت‌ سياسي‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , فرهنگ‌ , توسعه‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید موحد، صدیقه البرزی، محمدتقی عباسی شوازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , دختران‌ , زنان‌ , نگرش‌ , ارزشيابي‌[2] , عوامل‌ اجتماعي‌ , دانشجويان‌ , بيماري‌هاي‌ زنان‌ و زايمان‌ , عوامل‌ فرهنگي‌ و تربيتي‌ , سرطان سينه , خودآزمايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي آل غفور، فاطمه كاشف الغطاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ روستايي‌ , مشارکت‌ سياسي‌ , اشتغال‌ , اشتغال‌ زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , وضعيت خانوادگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افسانه كمالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ فرهنگي‌ و تربيتي‌ , راهبرد‌ها , توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروین غیاثی، لهراسب روستا، مرضیه براری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسباب درخواست طلاق , درخواست طلاق , شيراز , انحرافات اجتماعي , زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , شهروندان‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , رابطه نامشروع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 72