مرور اصطلاحنامه عوامل‌ اقتصادي‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

توليد

(فراداده‌ها)

ثروت‌

(فراداده‌ها)

صنعت‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ طبيعي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 33
مورد مطالعه: بازاریان شهر بابل

تغییر اخلاق کسب و کار در بازار

[منبع الکترونیکی] : مورد مطالعه: بازاریان شهر بابل

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن سرایی، نیره شریفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابل , كسب و كار , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , اخلاق‌ , دين‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پیدایش مذهب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر مکارم شیرازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رفع نيازهاي غريزي , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , فرضيه‌ , مذاهب + , مذاهب اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن قرائتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

مردم‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , دولت‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , تفسير قرآن‌ , توليد , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

توليد ناب و انبوه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازماندهي‌ , مديريت‌ , نيروي‌ انساني‌ , توليد صنعتي‌ , عوامل‌ توليد , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , توليد , ابزار توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[جرم]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم جنايي , عوامل‌ اجتماعي‌ بزهکاري‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , روان‌ شناسي‌ , مجرم‌ درماني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذر قلي زاده، سحر غفاريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , متاهل‌ , حقوق‌ زنان‌ , مهريه‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , دانشجويان‌ , فرهنگ‌ , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي آل غفور، فاطمه كاشف الغطاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ روستايي‌ , مشارکت‌ سياسي‌ , اشتغال‌ , اشتغال‌ زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , وضعيت خانوادگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي رضايي راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم تربيتي , مديريت‌ منابع‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , فناوري‌ , عوامل‌ فرهنگي‌ و تربيتي‌ , آموزش الکترونيکي , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي مشكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , استقراض‌ , خريد , نرخ‌ بهره‌ , نقدينگي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , اجاره‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعلي نورحسيني نياكي، محمدصادق الهياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , کشاورزي‌ , ماهي‌ ها , تالش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 33