مرور اصطلاحنامه عوامل‌ جغرافيايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13

فلسفه تاريخ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي مطهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دورانديشي , تاريخ‌ , فلسفه‌ تاريخ‌ , عوامل‌ جغرافيايي‌ , نوابغ‌ , تاريخ‌ علم‌ , توجيه اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا شعبانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ طبيعي‌ , عوامل‌ جغرافيايي‌ , تمدن‌ , فرهنگ‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , ايران , توسعه‌ فرهنگي‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نورالدين عظيمي، نصراله مولايي هشجين، عليرضا علي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , عوامل‌ جغرافيايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد گودرزوندچگيني، نصراله مولايي هشجين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , صنعت‌ جهانگردي‌ , طبيعت‌ گردي‌ , عوامل‌ جغرافيايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق سلیمی نبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , ايران , ايران‌شناسي‌ , جغرافياي‌ استراتژيک‌ , سياست‌ , عوامل‌ جغرافيايي‌ , منابع‌ طبيعي‌ , نفت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيديحيي صفوي، بهلول عليجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , عوامل‌ جغرافيايي‌ , آلودگي‌ هوا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد خوشحال دستجردي، سرور آرمان، غزال زاهد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , دما , عوامل‌ جغرافيايي‌ , خود کشي‌ , بررسي جغرافيايي , سينوپتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوشنگ طالبي، علي زنگي آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کلان شهر ها , عوامل‌ جغرافيايي‌ , برنامه ريزي شهري , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد جلاليان، بهروز محمدي يگانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , مهاجرت‌ , عوامل‌ جغرافيايي‌ , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا استعلاجي، مجتبي قديري معصوم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نمين , استقرار , عوامل‌ جغرافيايي‌ , ضريب‌ همبستگي‌ , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13