مرور اصطلاحنامه کمونيسم‌ چيني‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Mao Zedong [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ruth Rogaski

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , کمونيسم‌ چيني‌ , چين , زندگي سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دو ماراتون چین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لستر سی تارو؛ مترجم: مسعود کرباسیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چين , اقتصاد , قدرت‌ اقتصادي‌ , کمونيسم‌ چيني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه