مرور اصطلاحنامه نظريه‌ بازي‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين جمشيدى، داود سبزى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ بازي‌ ها , فرهنگ‌ ايراني‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌ , علوم انساني , بومي سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظریه جامعه شناختی ماخوذ از متون دینی و آراء متفکران مسلمان

نظريه مبادله كاركردي

[منبع الکترونیکی] : نظریه جامعه شناختی ماخوذ از متون دینی و آراء متفکران مسلمان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا صديق اورعي، احمد فرزانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , متفکران اسلامي , نظريه‌ بازي‌ ها , جامعه شناختي , رويكرد چندسطحي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظریه شناخت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م. ک. فورت؛ مترجم: فرهاد نعمانی، منوچهر سناجیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايدئولوژي , حقيقت‌ , نظريه‌ بازي‌ ها , آزادي‌ , شناخت‌ , ذهن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بازی درمانی نظریه ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی صمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نظريه‌ بازي‌ ها , بازي درماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منور مجد زاده و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيره ائمه اطهار ( ع ) , رهبري‌ , نظريه‌ بازي‌ ها , اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا سنجابی

موضوعات :

تحريم‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ بازي‌ ها , خليج فارس , سازمان جهاني تجارت , تهديد , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین پاینده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , نقد ادبي‌ , نظريه‌ بازي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لوکاچ و نظریه رمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاله لاجوردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , نظريه‌ بازي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین غراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , نظريه‌ بازي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا سنجابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , نظريه‌ بازي‌ ها , خرد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15