مرور اصطلاحنامه نيروي‌ انتظامي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پليس‌ قضايي‌

(فراداده‌ها)

پليس‌ مخفي‌

(فراداده‌ها)

نيرو هاي‌ انتظامي‌ برون‌ شهري‌

(فراداده‌ها)

نيرو هاي‌ انتظامي‌ جنايي‌

(فراداده‌ها)

نيرو هاي‌ انتظامي‌ رزمي‌

(فراداده‌ها)

نيرو هاي‌ انتظامي‌ ضد خراب‌ کاري‌

(فراداده‌ها)

نيروهاي‌ انتظامي‌ شهري‌

(فراداده‌ها)

نيروي‌ انتظامي‌ ضد شورش‌

(فراداده‌ها)

نيروي‌ انتظامي‌ مرزي‌

(فراداده‌ها)

بازداشتگاه‌ها

پيگرد قانوني‌

پيگرد مجرمين‌

خشونت‌

روش‌ هاي‌ غير قانوني‌ پليس‌

زندان‌ها

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 131
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعیما مقاتلی، علی اکبر قاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيوه‌ زندگي‌ , نظم‌ عمومي‌ , امنيت‌ عمومي‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , اقتصاد مقاومتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود مهدوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرزها , امنيت‌ ملي‌[2] , کنترل‌ هاي‌ امنيتي‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , نيروي‌ انتظامي‌ مرزي‌ , جرم‌ , تهديد , مناطق مرزي , چشم انداز ها , مديريت نظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رجب گلدوست جویباری، حسام الدین سید اصفهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيگرد قانوني‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , انواع‌ شخصيت‌ , نوجوانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل خان احمدي، سید مصطفی مدنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرماندهي‌ نظامي‌[1] , نيروي‌ انتظامي‌ , کارآمدي , پايگاه‌هاي نظامي , نهج البلاغه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين الياسى، منصور تقوى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعامل‌ اجتماعي‌ , مردم‌ , ترافيک‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , تشويق‌ , تنبيه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی کریمی خوزانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيروي‌ انتظامي‌ , شفاف سازي , خدمات , اقتدار , نيروي‌ انتظامي‌ , اطلاع رساني , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر استرکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , افسردگي‌ , رفتار گرايي‌ , روان‌ شناسي‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی کریمی خوزانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيروي‌ انتظامي‌ , جرم‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , امنيت اجتماعي , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بحران‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , مديريت نظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد کامیابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيروي‌ انتظامي‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , سلامت روان , امنيت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 131