مرور اصطلاحنامه آموزش‌ چندرسانه‌اي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18

کاربر corel DRAW

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , برنامه‌هاي‌ کاربردي‌ , علم‌ رايانه‌ , نظام‌ هاي‌ چند رسانه‌ اي‌ , برنامه كورل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , مشارکت‌ اجتماعي‌ , آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , رسانه‌ ها (رايانه‌) , فيلم‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن رستگارپور، منیژه یداللهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , درس‌ هندسه‌ , يادگيري‌ , روش‌ هاي‌ يادگيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود احمدي، وحید فلاح و سمانه میرزاخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , علوم‌ تجربي‌ , يادگيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین مهدي زاده، فرخ فیضی و مریم اسلام پناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان شناسی , هجا , آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , مدارس‌ ابتدايي‌ , نظام‌ هاي‌ چند رسانه‌ اي‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت الله بيات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ راديو , تبليغات‌ مذهبي‌ + , آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , رسانه‌ هاي‌ ملي‌ , راديو معارف

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت الله بيات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغات‌ مذهبي‌ + , آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , رسانه‌ هاي‌ ملي‌ , راديو معارف

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Derek Franklin, Jobe Makar

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Andre Persidsky, Mark Schaeffer

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Dave Mennenoh

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 18