مرور اصطلاحنامه آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17

فارسی و تاریخ ادبیات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن صدر حاج سیدجوادی، حسن انوری، نورالدین منصوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , درس‌ تاريخ‌ ادبيات‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , کتاب فارسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدامین صالح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , پايان‌نامه‌ها , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مدارس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روش های واژه گزینی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی کرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , قواعد گروه‌ ساختي‌ , نقد کتاب‌ , واژه‌ سازي‌ , زبان‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , پايان‌نامه‌ها , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مدارس‌ , گفتمان , واژه گزيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 رياضيات پايه سوم راهنمايي

كتاب كار

[منبع الکترونیکی] : رياضيات پايه سوم راهنمايي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنيتا عبدالهي نانواپيشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ دوره‌ راهنمايي‌ , جبر , حساب‌ , رياضيات‌ , نظريه‌ اعداد , نظريه‌ مجموعه‌ ها , هندسه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بدري شاه طالبي, آذر قلي زاده, سعيد شريفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ شهروندي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , فرهنگ‌ , هنجار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت اله فاني, مصطفي خليفه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , معلم , ادراك , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , رفتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر قهرماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , استان آذربايجان شرقي , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , ويژگي‌ هاي‌ معلمان‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله نادري، محمد حاجي زاد، علي شريعتمداري، مريم سيف نراقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهشهر , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , معلمان , مهارت‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , علوم انساني , علوم پايه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر بيك زاده، بهرام سرمست، بهروز خويشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , مديران‌ مدارس‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي صفري، رحمت اله مرزوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم , مطالعه‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , توانايي‌ تحصيلي‌ , آموزش , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17