مرور اصطلاحنامه انتخاب‌ مديران‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مرويان حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , حکومت‌ ديني‌ , انتخاب‌ مديران‌ , حاكمان , عملكرد مديران , آسيب شناسي , نهج البلاغه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا بهمنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , بايدها و نبايدها , فرايض‌ اخلاقي‌ , انتخاب‌ مديران‌ , رهبران‌ ديني‌ , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحران‌ اقتصادي‌ , مديريت‌ مالي‌ , موسسات‌ مالي‌ , انتخاب‌ مديران‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , عملكرد مديران , عملكرد مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن جاجرمی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ مديران‌ , ساختار اداري‌ , انتخاب‌ مديران‌ , مديران , گزينش‌ مديران , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

منسوبین پیامبر (ص)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس هاشمی رضوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نخبگان‌ حکومتي‌ , انتخاب‌ مديران‌ , وزارت بازرگاني , نوآوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدل پنج عاملي شخصيت (5-Big) در دانشگاه علوم پزشكي قم

شناخت شخصيت مديران؛ لازمه مديريت رفتار سازماني

[منبع الکترونیکی] : مدل پنج عاملي شخصيت (5-Big) در دانشگاه علوم پزشكي قم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خنيفر ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ مديران‌ , انتخاب‌ مديران‌ , شخصيت شناسي , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمیله فاطمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , انتخاب‌ مديران‌ , گزينش‌ مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دري، سيد محمد اعرابي، عليرضا مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , انتخاب‌ مديران‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر بلدی، اصغر مشبکی اصفهانی، عبدالله هادی وینچه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان اصفهان , تصميم‌گيري‌ , مديريت‌ , بانک‌ها , انتخاب‌ مديران‌ , طراحي‌ , استعداد , لياقت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی یزدانی، رضا توکلی مقدم، اسماعیل نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , تصميم‌گيري‌ , مديريت‌ , انتخاب‌ مديران‌ , تئوري مجموعه فازي , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18