مرور اصطلاحنامه دانش‌ آموختگان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 27
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید علی آبادی، امیرحسین علی بیگی، جعفر توکلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمانشاه , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , دانش‌ آموختگان‌ , آموزش‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر عسگری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , دانش‌ آموختگان‌ , دانشگاهها , سازمان‌هاي دولتي , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مينا اورنگي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , دانش‌ آموختگان‌ , اشتغال , استان خراسان جنوبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مورد دانشگاه تهران
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی جعفرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

کارآفريني , دانش‌ آموختگان‌ , دانشگاهها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا ظهور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموختگان‌ , اشتغال , دانشکده هاي علوم پزشکي , مدارك‌ پزشكي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا شجاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموختگان‌ , دانشگاهها , ايران , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انگیزه دانش پژوهی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموختگان‌ , رشد دانش‌ , انگيزه‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: دمیتری مدودف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , اتحاديه‌‌ها , دانش‌ آموختگان‌ , دانشگاهها , سخنراني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 تناقضات و عدم هماهنگی این دو مقوله

تحصیل و اشتغال جوانان در روسیه

[منبع الکترونیکی] : تناقضات و عدم هماهنگی این دو مقوله

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرار مغزها , اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , دانش‌ آموختگان‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرضیه جوادی، سعید کریمی، مریم یعقوبی، سوگل فتحعلی زاده، معصومه ملایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , مديريت‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌ مستمر , دانش‌ آموختگان‌ , نياز هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 27