مرور اصطلاحنامه دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوزان شهباز، عشرت زمانی، احمدرضا نصر اصفهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , کاربرد رايانه‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , اينترنت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسلم صالحی، عباس قلتاش و اصغر آزادمهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فسا , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , اثربخشي , خلاقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم فرهنگ، علی سیادت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , ارزشيابي‌ مديران‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , انتخاب‌ مديران‌ , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تشويق راه كاري استثنايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدبهنام علوي مقدم، محمدرضا سنگري، غلامرضا عمراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انشا , معادل‌ يابي‌ , نگارش‌ , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , قرآن‌[1] , سخنراني‌ , سال 1368

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريبا كريمي، رضا مرادمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ شغلي‌ , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ساعتچي, نوشاد قاسمي, سميه نمازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرودشت , کارکنان‌ , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , رضايت شغلي , انگيزه , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسلم صالحي, عباس قلتاش, سارا ابراهيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرودشت , مديريت‌ , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , فرهنگ سازماني , مديران , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهارك شيرزادكبريا، حسين خوش نظر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سقز , ارزشيابي‌ مديران‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , مديران‌ مدارس‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده دوكانه اي فرد، معصومه بهبودي، مريم خياط خامنه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايلام , زنان‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , پيش‌بيني , هوش هيجاني , روابط زناشويي , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23