مرور اصطلاحنامه فضا هاي‌ آموزشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آزمايشگاه‌هاي‌ آموزشي‌

(فراداده‌ها)

تالار اجتماعات‌

(فراداده‌ها)

خوابگاه‌ هاي‌ دانش‌ آموزي‌

(فراداده‌ها)

خوابگاه‌ هاي‌ دانشجويي‌

(فراداده‌ها)

مراکز آموزشي‌

(فراداده‌ها)

مراکز کار آموزي‌

(فراداده‌ها)

نمايشگاه‌ هاي‌ آموزشي‌

(فراداده‌ها)

کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌

(فراداده‌ها)

کلاس‌

(فراداده‌ها)

ايجاد فضاي‌ آموزشي‌

کمبود فضاي‌ آموزشي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

رهبری و هدايت كلاس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فضا هاي‌ آموزشي‌ , کلاس‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرزو نكوئيان، زينب صديقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ شاغل , اشتغال‌ زنان‌ , فضا هاي‌ آموزشي‌ , مشاغل , تفكيك جنسيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروین غیاثی، لادن معین، شهین گوهرگانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , دختران‌ , زنان‌ , ازدواج‌ , آموزش‌ والدين‌ , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , فضا هاي‌ آموزشي‌ , کلاس‌ , رضايت مندي , رفتار شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسداله خديوي، زرين دانشور، نوشين ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلمان , روابط خانه‌ و مدرسه‌ , روند هاي‌ آموزشي‌ , فضا هاي‌ آموزشي‌ , انگيزه‌ پيشرفت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد مهدي سپهري؛ نویسنده همکار: حسين طهراني نيك نژاد, مصطفي وزيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فضا هاي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , برنامه ريزي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: محمد حسين عليخاني, محمود مهرمحمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , فضا هاي‌ آموزشي‌ , مدارس‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: فریده سادات حسینی, مرتضی لطیفیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ , فضا هاي‌ آموزشي‌ , کلاس‌ , جنسيت‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.