مرور اصطلاحنامه کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بازدهي‌ آموزش‌ و پرورش‌

معيار هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 37
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي خامنه اي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌و‌ پرورش‌ + , معلمان , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظارت‌ بر آموزش‌ و پرورش‌ , نقش‌ آموزش‌ و پرورش‌ , استقلال‌ فرهنگي‌ , تحولات‌ فرهنگي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ فرهنگي‌ , اصلاحات فرهنگي , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل قدیری مقدم، محمدمهدی قلی زاده، محمدرضا طبرستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاهها , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مراکز آموزشي‌ , مديريت کيفيت , مشتري مداري , تحولات كيفي , ارتقاء كيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود نورائي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , هيات‌ علمي‌ , هوش هيجاني , لياقت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا يادگارزاده، كورش پرند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئيس , آموزش‌ عالي‌ , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , موفقيت‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه

سنجش رضايت دانشجو با بهره گيري از رويكرد فازي

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین درويش متولي ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ آموزشي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , رضايت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا لطفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , کار آيي‌ گروهي‌ , بهره وري‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روشهای ارزشیابی کیفی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا کیامنش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

واحد نوجوان و جوان معاونت تبليغ حوزه علميه قم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغات‌ مذهبي‌ + , اخلاق‌ , متانت‌ , سخنراني‌ (روش‌ تدريس‌) , کلاس‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , معنويت , محبوبيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

افت تحصيلي در مدارس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم رحماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افت‌ آموزشي‌ , راهبرد هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , شکست‌ تحصيلي‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 37