مرور اصطلاحنامه مديران‌ مدارس‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 41
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هما غفوريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ مديران‌ , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , مديران‌ مدارس‌ , شخصيت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن تدین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اليگودرز , آموزش‌ متوسطه‌ , مديران‌ مدارس‌ , مسئوليت‌ مديران‌ , عملكرد مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارسلان اشرفیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , مديران‌ مدارس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید رجایی پور، فاطمه ابراهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[1] , ارزشيابي‌ مديران‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , مديران‌ مدارس‌ , مراکز آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آتشک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديران‌ مدارس‌ , مديريت زمان , عملكرد مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رقیه کرم دخت، علی علاقه بند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ شهروندي‌ , مديران‌ مدارس‌ , هوش هيجاني , رفتار سازماني , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره گودرزنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

بهره وري‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , ويژگي‌ هاي‌ رهبري‌ , مديران‌ مدارس‌ , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالوهاب پورقاز، يحيي كاظمي، امين محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , مديران‌ مدارس‌ , تفکر , شخصيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فیضعلی مداح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و‌ پرورش‌ + , مديران‌ آموزشي‌ , مديران‌ مدارس‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مسئوليت‌ مديران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهيندخت عالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و‌ پرورش‌ + , مديران‌ آموزشي‌ , مديران‌ مدارس‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مسئوليت‌ مديران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 41