مرور اصطلاحنامه مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ارتباطات‌ آموزش‌ و پرورش‌

(فراداده‌ها)

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌

(فراداده‌ها)

سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌

(فراداده‌ها)

مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌

(فراداده‌ها)

نظارت‌ بر آموزش‌ و پرورش‌

(فراداده‌ها)

اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌

نيروي‌ انساني‌ آموزشي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 175
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر ويسمه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , معلمان , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , دانش‌ آموزان‌ ديرآموز , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نگرش‌ , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد صراف اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم اقتصاد , اقتصاد , تخصيص‌ منابع‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , تحليل هزينه-فايده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظام آموزشی مالزی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مالزي , سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ثقفی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزان‌ درسي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ مديريت‌ , طرح درس , اخلاق حرفه‌اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد صفار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , جهاني شدن , آموزش , آموزش فني و حرفه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظام الدین رحیمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مطالعات‌ ميداني‌ , روش‌ شناسي‌ , حسابداري مديريت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد صالحي، ترانه عنايتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مطالعه‌ , ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , يادگيري‌ , روش‌ هاي‌ يادگيري‌ , مهارت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسین جوادیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش و پرورش , برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش بر اساس نظام پودمانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رمضان جهانیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش و پرورش , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش پودماني , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پروژه مهر 82

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا کچوئیان جوادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مراکز آموزشي‌ , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 175