مرور اصطلاحنامه مراکز تربيت‌ معلم‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لطفعلی عابدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , آموزش‌ عالي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , برنامه‌هاي‌ درسي‌ تربيت‌ معلم‌ , تربيت‌ معلم‌ , دوره‌ کارداني‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مراکز تربيت‌ معلم‌ , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خدايار ابيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ مديران‌ , دانشگاهها , مديران‌ آموزشي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مراکز تربيت‌ معلم‌ , موسسات‌ آموزش‌ عالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي تقي پورظهير، مرتضي امين فر، سيفعلي باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌ عالي‌ , معلمان , ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ , مراکز تربيت‌ معلم‌ , مهارت‌ هاي‌ آموزشي‌ , نهضت‌ سواد آموزي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رحيم بدري گرگري؛ نویسنده همکار: اسكندر فتحي‌ آذر, سيدداوود حسيني نسب, محمد مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , معلمان , دانشجويان‌ , مراکز تربيت‌ معلم‌ , علوم تربيتي , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سيدداوودحسيني نسب, حسين وجدانپرست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عزت نفس , دانشجويان‌ , مراکز تربيت‌ معلم‌ , پيشرفت علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریچارد آلن اسمیت، رابرت هوستون، برنارد ر. روبین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استفاده از تكنولوژي , آموزش‌ عالي‌ , تربيت‌ معلم‌ , مراکز تربيت‌ معلم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.