مرور اصطلاحنامه پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس حری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پايان‌نامه‌ها , پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهره علومی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پايان‌نامه‌ها , پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ , کنترل‌ کيفيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اندي بارت، خديجه نقي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , آموزش‌ تکميلي‌ , دانشجويان‌ کارشناسي‌ , پژوهشگران‌ , پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ , علوم انساني , رفتار اطلاع يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 چگونگي ايجاد، اجرا و ترويج خدمات کتابخانه اي براي ياد گيرندگان از راه دور

برون کتابخانه اي انديشيدن

[منبع الکترونیکی] : چگونگي ايجاد، اجرا و ترويج خدمات کتابخانه اي براي ياد گيرندگان از راه دور

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرديت آولت؛ مترجم: حميد دليلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , آموزش‌ رسانه‌اي‌ , پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ , خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميليا فريرو؛ مترجم: هادي شريف مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رايانه‌ ها , کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , کتابداران‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , معلمان , کادر آموزشي‌ ابتدايي‌ , پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , اينترنت , سواد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهي اجمالي به روش دلفي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين پاشايي زاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ , فناوري‌ , پيش‌بيني , زبان برنامه نويسي دلفي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي تمدن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , امکان‌سنجي‌ , پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ , شبکه‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , دانشگاه پيام نور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن زاده، آرش محمدخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيابي‌ اطلاعات‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ , خدمات , كاربر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهري شهبازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , کتابخانه‌ ها , کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , ارزشيابي‌[2] , پژوهش‌هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ , خدمات , دانشگاه پيام نور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.