مرور اصطلاحنامه حرفه‌ پزشکي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اخلاق‌ پزشکي‌

کارکنان‌ پزشکي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا دشمنگیر و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتباه‌ , حرفه‌ پزشکي‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آیة الله العظمى حاج شيخ یوسف صانعی

احكام پزشكي

[منبع الکترونیکی] : : مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آیة الله العظمى حاج شيخ یوسف صانعی

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حرفه‌ پزشکي‌ , علوم‌ پزشکي‌ , احکام‌ شرعي‌ , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلی نوری نیرو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , حرفه‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر باقری خلیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصطلاحات‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , قصيده‌ , طبيعيات‌ , حرفه‌ پزشکي‌ , علوم‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسيم روحاني، سيدحميد آتش پور، سيدعلي اصغر مسدد، محمدرضا صمصام شريعت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , دانشجويان‌ , حرفه‌ پزشکي‌ , دارو سازي‌ , سندرم ايمپاستر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فناوری نانو در خدمت پزشکی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حرفه‌ پزشکي‌ , مهندسي‌ پزشکي‌ , ريز فناوري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تومور ها , حرفه‌ پزشکي‌ , درمان‌ , ريز فناوري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام , اخلاق‌ پزشکي‌ , تشخيص‌ پزشکي‌ , حرفه‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دیدگاه های اسلام در پزشکی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن‌ حسن زاده‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام , پيوند اعضا , اخلاق‌ پزشکي‌ , تشريح‌ اعضا , حرفه‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میثم سنگچارکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حرفه‌ پزشکي‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13