مرور اصطلاحنامه روان‌ پزشکي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آسيب‌شناسي‌ رواني‌

(فراداده‌ها)

روان‌ شناسي‌ باليني‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
راهنمای عملی برای درمانگران روانشناسان و مشاوران مدرسه

مهارتهای روانی - آموزشی جهت کمک به دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری؛ مداخلات شناختی - هیجانی

[منبع الکترونیکی] : راهنمای عملی برای درمانگران روانشناسان و مشاوران مدرسه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کار من وای. ریس؛ مترجم: علی عابدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , روان‌ پزشکي‌ , روان‌ شناسي‌ باليني‌ , مهارت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Mental Illness [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Alex Cohen, Arthur M. Kleinman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختلال‌هاي‌ رواني‌ , روان‌ پزشکي‌ , بيماري‌هاي‌ رواني‌ , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 سابقه فرهنگي - تاريخي روان درماني

روان درماني

[منبع الکترونیکی] : سابقه فرهنگي - تاريخي روان درماني

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ پريشي‌ , روان‌ پزشکي‌ , روان‌ درماني‌ , روان‌ رنجوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود نورعليزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ پزشکي‌ , روان‌ درماني‌ , روان‌ شناسي‌ باليني‌ , روان‌ کاوي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ديويد جنكينز؛ مترجم: حسين صباغيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بهداشت‌ , بيماري‌ها , بيماري‌هاي‌ کودکان‌ , تغذيه‌ , روان‌ پزشکي‌ , علوم‌ پزشکي‌ , پيش گيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خالد فائق العبيدي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعجاز علمي قرآن , علم نفس , اعجاز پزشکي قرآن , روان‌ پزشکي‌ , سلسله‌ اعصاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تهمورث بشيريه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختلال‌هاي‌ رواني‌ , جنون‌ , علل‌ فردي‌ بزهکاري‌ , روان‌ پريشي‌ , روان‌ پزشکي‌ , توهم‌ , هذيان‌ , اصطلاحات حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدیه روشن بین؛ نویسندگان همکار: کتایون خوشابی، حمیدرضا پوراعتماد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرزند , کودکان‌ , روان‌ پزشکي‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.